minimalniee.pl

Blog tematyczny o ślubach i weselach

Ślub i wesele

Jak działa faktoring? Przykłady i porady

Jak działa faktoring? Przykłady i porady

Faktoring zdobywa coraz większą popularność na polskim rynku usług finansowych – każde kolejne roczne sprawozdanie pokazuje, że faktoring służy polskim przedsiębiorcom do finansowania większej liczby należności. Idzie za tym także coraz wyższa łączna wartość sfinansowanych faktur. Mimo to, wciąż wielu przedsiębiorców jedynie kojarzy nazwę usługi – nie są oni pewni tego, jak działa faktoring i kiedy można z niego skorzystać.

Jak zdefiniować faktoring?

Aby lepiej zrozumieć, jak działa, najpierw przyda nam się definicja faktoringu. Gdybyśmy mieli stworzyć hasło faktoring do encyklopedii, brzmiałoby ono mniej więcej tak:

Faktoring to usługa finansowa polegająca na sprzedaży nieprzeterminowanych wierzytelności. W faktoringu biorą udział dwa podmioty:

  • faktor, czyli firma, która skupuje wierzytelności,
  • faktorant, czyli przedsiębiorca sprzedający faktury wystawione swoim kontrahentom.

Korzyści płynące z faktoringu dla przedsiębiorców to przede wszystkim możliwość uzyskania niemal natychmiastowego dostępu do środków finansowych (bez konieczności czekania, aż klient ureguluje należność). Jest to jeden ze sposobów finansowania działalności przedsiębiorstw, szczególnie użyteczny dla firm, które regularnie wystawiają faktury z odległymi terminami płatności.

Tak – w dużym skrócie – mogłaby wyglądać definicja faktoringu. Nie pokrywa ona jednak wszystkich aspektów usługi, jej różnych wariantów i tak dalej. Na pytanie “czym jest faktoring” odpowiemy najlepiej pokazując, jak działa.

Jak działa faktoring?

W tytule artykułu zapowiedzieliśmy przykłady, zacznijmy więc od jednego z nich, aby lepiej zobrazować realną sytuację, w której można skorzystać z faktoringu.

Przykład: pan Tadeusz prowadzi firmę budowlano-remontową. Aktualnie firma zajmuje się budową dwóch domów oraz wykończeniem trzech kolejnych. W związku z prowadzonymi pracami pan Tadeusz i jego pracownicy kilka razy w tygodniu zamawiają materiały i inne niezbędne towary w sprawdzonych sklepach budowlanych. Jakiś czas temu budowlańcy zrealizowali kilka innych zleceń, jednak płatności za te zlecenia jeszcze nie spłynęły na konto firmy. Terminy płatności upływają dopiero za miesiąc-dwa, a środki przydałyby się już.

Na szczęście pan Tadeusz posiada limit faktoringowy w PragmaGO, dzięki czemu wystawione klientom faktury może zgłosić do finansowania i otrzymać pochodzące z nich środki w kilka godzin. Dzięki temu nie musi czekać, aż klienci uregulują należności, by móc realizować dalsze zlecenia.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta z faktoringu, może w dowolnym momencie zgłosić do finansowania dowolną liczbę wystawionych przez siebie faktur. Istnieją jedynie dwa warunki. Po pierwsze: faktura musi być niewymagalna, a więc termin jej płatności musi upłynąć nie wcześniej niż za 7 dni. Po drugie: łączna wartość finansowanych faktur nie może przekroczyć przyznanego przedsiębiorcy w ramach usługi limitu faktoringowego.

Czym jest limit faktoringowy?

Limit faktoringowy to kwota, którą przedsiębiorca może uzyskać ze sprzedaży faktur. Warto wiedzieć, że limit faktoringowy jest odnawialny. Oznacza to, że każda sprzedana faktura pomniejsza dostępny limit, ale za każdym razem, gdy odbiorca ureguluje należność, limit rośnie o zapłaconą kwotę. 

Przykład: pan Tadeusz posiada dostępny limit faktoringowy w kwocie 250 000 zł. W listopadzie zgłosił do finansowania trzy faktury:

  • pierwszą na kwotę 35 000 zł,
  • drugą na kwotę 40 000 zł,
  • trzecią na kwotę 12 500 zł.

Dostępny limit faktoringowy pana Tadeusza wynosi obecnie 162 500 zł. Po kilku tygodniach jeden z kontrahentów zapłacił fakturę – tę najdroższą, opiewającą na kwotę 40 000 zł. Limit automatycznie został odnowiony o tę kwotę i teraz firma pana Tadeusza ma do dyspozycji limit faktoringowy w wysokości 202 500 zł.

Udostępnij