minimalniee.pl

Blog tematyczny o ślubach i weselach

Poradnik

Jak wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Jak wygląda sprowadzenie zwłok z zagranicy?

Sprowadzenie zwłok z zagranicy jest coraz powszechniejsze. Polacy coraz częściej wybierają życie w innym państwie, dlatego też międzynarodowy transport zwłok stale się zwiększa. Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda cała procedura i jak się do niej przygotować czytając poniższy artykuł.

W Polsce podstawa prawna dotycząca sprowadzania zwłok jest zapisana w art. 14 z ustawy, z dnia 1959 roku. Prawo do przewozu bliskiego zmarłego mają osoby, które są z nim spokrewnione do 4 stopnia pokrewieństwa.

Niezbędna dokumentacja

Aby móc sprowadzić zwłoki osoby do Polski należy uzyskać, od starosty powiatu miejsca, w którym zmarły będzie pochowany, zgodę na międzynarodowy transport zwłok. Wniosek taki jest zwolniony z opłaty skarbowej a rozpatrywany może być przez 3 dni. 

Kolejnym dokumentem, który będzie potrzebny do sprowadzenia zwłok jest zaświadczenie na transport zwłok z urzędu konsularnego RP, w kraju, gdzie doszło do śmierci danej osoby. Taki dokument jest płatny a jego koszt jest uzależniony od obszaru, z którego sprowadzane są zwłoki.

Do wniosku wysyłanego do konsulatu należy dostarczyć inną dokumentację, która będzie niezbędna do wykonania transportu zmarłego. Jednak typy dokumentów różnią się od siebie ze względu na to, czy rodzina będzie sprowadzać ciało zmarłego, czy prochy.

Dokumenty potrzebne przy sprowadzaniu ciała zmarłego:

  • akt zgonu,
  • zaświadczenie zakładu pogrzebowego o spełnianiu norm przewozu ciał,
  • zaświadczenie, że śmierć nie była spowodowana chorobą zakaźną,
  • zezwolenie koronera na wywiezienie ciała z danego państwa, w którym znajduje się ciało (od państwa zagranicznego).

Dokumenty potrzebne przy sprowadzeniu prochów:

  • zaświadczenie o kremacji,
  • akt zgonu,
  • zaświadczenie firmy pogrzebowej, że urna jest z odpowiedniego materiału, czyli z metalu i zawiera tylko szczątki konkretnego zmarłego.

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – jak to zrobić?

Procedury związane z międzynarodowym transportem zwłok są skomplikowane. Dlatego też, warto w tym przypadku skorzystać z firmy pogrzebowej, która oferuje tego typu usługi. Oczywiście powiązane jest to z dodatkowym kosztem. Jednak, warto zainwestować, gdyż znacznie ułatwi to sytuacje. 

Po ustaleniu szczegółów z zakładem, zajmuje się on przewozem ciała. Ma on do tego wyszkolonych specjalistów, odpowiedni transport oraz doświadczenie, które z pewnością sprawi, że przewóz będzie sprawny i bezproblemowy. Dowiedz się więcej na temat firm pogrzebowych oferujących dane usługi czytając więcej o transporcie zmarłych.

Sprowadzenie zwłok z zagranicy – podsumowanie

Gdy ciało zmarłego zostanie dostarczone do Polski, to należy jak najszybciej doprowadzić do jego pochówku. Niestety nie ma możliwości, aby otworzyć trumnę po jej zaplombowaniu.

Warto wspomnieć, że gdy rodzina nie jest w stanie pokryć kosztów międzynarodowego transportu zwłok, to ciało zostanie pochowane na obszarach kraju, w którym doszło do jego śmierci. Zostanie to wykonane zgodnie z wytycznymi panującymi w danej gminie oraz na jej koszt.

Udostępnij